Beboerinformasjon

Her finner du en del nyttig informasjon om leiligheten, leieforholdet og andre aktuelle ting:

Ved vannlekkasjer, heisstans og andre akutte hendelser kan du ringe vår
VAKTTELEFON 905 50 600
Ved BRANN ring først 110 for å varsle brannvesenet. Deretter kan du ringe vår vakttelefon.
For hendelser som ikke er akutte, så ta kontakt med vår driftsavdeling i arbeidstiden.

Husleien er fast i hele leieperioden på 3 år. Husleien forfaller til betaling den 1. i hver måned forskuddsvis.

Det skal betales et depositum for alle leieforhold. Depositumsbeløpet avhenger av leilighetens størrelse, men er vanligvis tilnærmet 3 måneders husleie. Depositumskontoen etableres i Handelsbanken. Kontoen åpnes i leietagers navn, og leietager opptjener alle renter som godskrives kontoen. Utleier dekker alle omkostninger til etablering av depositumskontoen. Vi godkjenner ikke garanti – verken privat eller kommunal – i stedet for depositum.

Omkostninger

Det påløper ingen omkostninger ved inngåelse av leiekontrakten eller etablering av depositumskontoen.

Leietager må selv bestille strøm ved innflytting og si opp abonnementet ved utflytting. I Oslo betales nettleie til Hafslund, mens det er opp til hver enkelt hvor de vil bestille kraft fra. Det er kraftleverandøren som tar seg av bestilling/oppsigelse.

I Herslebs gate 27 i Oslo er det fjernvarme for oppvarming av varmtvann og radiatorer. Dette faktureres fra BKK Energitjenester og faktureres etter medgått forbruk.

I Vestfjordgaten 7 i Sandvika blir utgifter til strøm, varme og varmtvann i leiligheten fakturert fra BKK Energi-tjenester AS. Hver enkelt leietager registreres som kunde hos BKKE og får tilsendt etterskuddsvis faktura månedlig med 14 dagers forfall. Ved opprettelse av kundeforhold skal det innbetales et forskudd. Dette blir tilbakebetalt ved opphør av kundeforholdet (flytting).

Alle leiligheter har uttak for kabel-TV, men leietager må selv bestille eget abonnement hos den leverandøren som har levert anlegget til eiendommen, og selv betale for tjenesten direkte til leverandøren.

Det er et generelt forbud mot å sette opp parabol-antenne på eiendommene.

Hver enkelt beboer kan selv avgjøre om de ønsker internett og/eller TV. I de fleste av våre gårder er det installert fiber fra HomeNet. Her kan internett bestilles fra HomeNet, og TV kan bestilles fra enten Riks-TV eller Viasat.

HomeNet er leverandør til:

 • Jens Bjelkes gate 75 og 77
 • Sverres gate 6 og 12
 • Trondheimsveien 11
 • Osterhaus gate 13
 • Herslebs gate 27
 • Vestfjordgata 7

Leverandør til våre øvrige utleiegårder er enten Telenor eller Telia. De kan levere både internett og/eller TV.

Telia er leverandør til:

 • Jens Bjelkes gate 73
 • Olsens enkes vei 1 og 5
 • Sigurd Iversens vei 1
 • Elmholt allè 9

Telenor er leverandør til:

 • Flesåstunet 8

Kontaktinformasjon:

HomeNet: www.homenet.no, tlf: 38 99 01 00
Riks-TV: www.rikstv.no, tlf: 210 10 210
Allente: www.allente.no, tlf: 69 69 18 08
Telia: www.telia.no, tlf: 924 05 050
Telenor: www.telenor.no/privat.no, tlf: 915 09 000

Telefon

Der det er telefonkontakt i leiligheten, var det tidligere mulighet for fasttelefon. Dette kobbernettet blir ikke lenger vedlikeholdt, og vil fases ut. Hvis du ønsker fasttelefon kan dette bestilles via internett-leverandøren.

For en del av våre eiendommer er det eget garasjeanlegg, hvor leietager kan leie garasjeplass forutsatt at det er ledig plass. Informasjon om dette fremgår av prospektet for hver leilighet.

Vestfjordgata 7

Parkeringsanlegget driftes av Europark. Evnt. avtale om leie av plass gjøres direkte med Europark. Se oppslag i anleggene for nærmere informasjon. Gjester henvises til gateparkering.

Jens Bjelkes gate/Sverres gate

Parkeringsanlegget driftes av Europark. Evnt. avtale om leie av plass gjøre direkte med Europark. Se oppslag i anleggene for nærmere informasjon. Gjesteparkering på henviste plasser mot avgift, alternativt gateparkering. På plassene ved nedkjøringen er det kun tillatt å stå i 10 min. for av- og på-lessing.

Skøyen

Faste plasser i det underjordiske parkeringsanlegget kan leies gjennom oss dersom det er ledig kapasitet. Plassen i Olsens enkes vei er kun for av-/på-lessing og levering/henting av barn til barnehagen. Maks tid 10 min. Gjester henvises til området for gjesteparkering ved Elmholt-området med innkjøring fra Sigurd Iversens vei og for øvrig gateparkering.

Flesåstunet

Faste plasser under tak kan leies gjennom oss. Øvrig parkering på oppmerket område.
Korttids gjesteparkering på oppmerket område hvis ledig, for øvrig gateparkering.

Herslebs gate 27

Fast plass i garasjeanlegget kan leies gjennom oss dersom det er ledig kapasitet.
For øvrig parkering henvises det til gateparkering.

Trondheimsveien 11 og Osterhaus´ gate 13

Disse eiendommene har ingen egne parkeringsplasser.

Alle våre leiligheter leveres umøblert, og uten hvitevarer. Det er avsatt plass til vaskemaskin på alle bad.

Unntaket er hyblene i Herslebs gate 27, hvor det er installert hybelkjøkken med lite kjøleskap og dobbel kokeplate.

Det er ikke tillatt med husdyr som hund og katt dersom det ikke foreligger særskilt grunn og tillatelse er gitt fra utleier.

I leiekontrakten er det tatt inn Husordensregler, som dermed er en del av leiebetingelsene ved leie av leilighet fra oss. Husordensreglene inneholder bl.a. bestemmelser om:

 • Ro og orden i huset
 • Husdyrhold
 • Hvem som bor i leiligheten
 • Søppelhåndtering
 • Navneskilt
 • Sykkelparkering
 • Forbud mot montering av parabol-antenne
 • Regler om uadressert reklame

Det inngås leiekontrakt på 3 år i henhold til Husleielovens bestemmelser.

Oppsigelse i leieperioden

Leietager kan si opp leieforholdet med 3 måneders varsel, etter at leieforholdet har vart i 1 år og 3 måneder. Minste leieperiode er således 1 år og 6 måneder. Oppsigelse må skje skriftlig, og en oppsigelse gjelder fra den 1. i hver måned. Unntaket er  ved 1. gangs innflytting i nyoppførte bygg, hvor minste leieperiode er 2 år, med mulighet for å si opp etter 1 år og 9 måneder (gjelder dermed ikke i Oslo).

Fornyelse av leiekontrakter

Vi ønsker langsiktige leieforhold på alle våre eiendommer. Forutsatt at leietager ikke har misligholdt leieforholdet i leieperioden, kan man derfor regne med et tilbud om fornyet leieforhold når leiekontrakten utløper. Tilbud om fornyet leiekontrakt blir vanligvis sendt ut til leietager 3 måneder før leieavtalen utløper.

Bytte av leilighet

For internt bytte av leilighet gjelder spesielle regler, og informasjon om dette kan fås ved inngåelse av leiekontrakt. Man kan ikke bytte leilighet før leieforholdet har vart i 18 måneder, og det kan kun byttes til en leilighet som har flere soverom enn den man leier. Bytte av leilighet medfører en ekstra måneds husleiebetaling.

Hvis du ønsker endringer på postkasseskilt, dørskilt eller tavleskilt kan du sende oss en e-post. Du må skrive alle navn som skal stå på skiltene, samt hvilken leilighet og adresse det gjelder. Vi vil så sette opp de nye skiltene innen kort tid. Dette er gratis.
Det er ikke lov til å påføre endringer på eksisterende skilt/kasser.

Brikker til hoveddører kan kun bestilles gjennom oss. Du kan sende oss en mail med bestilling. Husk å oppgi hvilken farge det var på brikken som skal erstattes.

Nøkler til postkasse, leilighet, etc. kan slipes i f.eks. låsbutikker. Ved tilbakelevering av nøkler ved utflytting godtas kun nøkler av samme kvalitet som de som ble utlevert (nøkler i f.eks. aluminium og med dekor godtas ikke).

Korrekt boligadresse består, i tillegg til gateadresse og postnummer/sted, av et bolignummer.
Dette nummeret består av en bokstav og fire tall. For alle* våre leiligheter er bokstaven ”H” og tallene 0+leilighetsnummeret. (eks. leilighet 301 blir H0301).
(* Leilighet 101, 102 og 103 i Olsens enkes vei 5 bruker bokstaven ”U”)
(* Hyblene i Herslebs gate 27 har ikke eget bolignummer)  

Ved tette avløp anbefales det å benytte flytende avløpsåpner. Midler i pulverform må IKKE benyttes!
Husk at det er vannlås i sluket i dusjen som regelmessig må tømmes for hår, lo, etc.
Det sitter også (i de fleste leiligheter) vannlås under vasken på badet og under vasken på kjøkkenet. Pass på å unngå vannsøl ved rensing/tømming av disse (bruk bøtte og klut).
I toalettet må det ikke kastes ting som bind, våtservietter og annet som ikke løser seg opp i vann.
Unngå å helle unødvendig fett og olje i avløpene, da dette tetter rørene på sikt.

Før noen form for oppussing, maling, etc. påbegynnes skal gårdeier kontaktes.
Alle våre leiligheter er malt med maling fra Beckers, type Scotte 7, i fargen Egghvit 0502-Y og det er kun denne fargen som eventuelt skal brukes. Glansgraden varierer etter bruksområde. 

Innvendig vedlikehold av leiligheten
Som det fremkommer av leiekontraktens §§ 5.3 og 5.4, så er det leietakers ansvar å bekoste innvendig vedlikehold av leiligheten.

Vi gjør oppmerksom på følgende i forbindelse med maling:
All maling må være fagmessig utført. Kontakter og brytere må demonteres, lister, skap vinduer, etc, må maskeres med tape, gulv, dører, skap, o.l. må tildekkes, etc.

Ved utflytting fra leilighet hvor lister, dører, gulv, kontakter, etc., er tilgriset med maling, vil det bli belastet et gebyr for tilbakestillelse av dette.
Dette er tidkrevende og blir ofte dyrt. Vi anbefaler derfor at det kun brukes fagfolk til maling, hvis man selv ikke er i stand til å gjøre dette på en fagmessig måte.

Det er ikke tillatt med grilling eller annen form for åpen varme/ild med kull, engangsgrill, gass eller annet brennbart materiale. Det tillates bruk av elektrisk grill utendørs, så lenge ikke bruken er til sjenanse for andre. 

Det er forbudt å røyke i leiligheten og på eiendommens innvendige fellesarealer. Ved røyking på utvendige områder er det strengt forbudt å kaste sigarettstumper på bakken, og røykingen må ikke være til sjenanse for andre.