Spørsmål? Se om du finner svaret her, eller ta kontakt med oss.

Beboerinformasjon

Kontakt oss

Leiebetingelser

Her har du en kort oversikt over våre generelle leiebetingelser:

Leiekontraktens varighet

Det inngås leiekontrakt på 3 år i henhold til Husleielovens bestemmelser.

Oppsigelse i leieperioden

Leietager kan si opp leieforholdet med 3 måneders varsel, etter at leieforholdet har vart i 1 år og 3 måneder. Minste leieperiode er således 1 år og 6 måneder. Oppsigelse må skje skriftlig, og en oppsigelse gjelder fra den 1. i hver måned.
Unntaket er i nyoppførte bygg hvor det gjelder en minste leieperiode på 2 år, med mulighet for å si opp etter 1 år og 9 måneder. 

Fornyelse av leiekontrakter

Vi ønsker langsiktige leieforhold på alle våre eiendommer. Forutsatt at leietager ikke har misligholdt leieforholdet i leieperioden, kan det således påregnes et tilbud om fornyet leieforhold når leiekontrakten utløper. Tilbud om fornyet leiekontrakt blir vanligvis sendt ut til leietager 3 måneder før leieavtalen utløper.

Husleie

Husleien er fast i hele leieperioden på 3 år. Husleien forfaller til betaling den 1. i hver måned forskuddsvis.

Depositum

Det skal innbetales et depositum for alle leieforhold. Depositumsbeløpet avhenger av leilighetens størrelse, men er vanligvis tilnærmet 3 måneders husleie. Depositumskontoen etableres i Handelsbanken. Kontoen åpnes i leietagers navn, og leietager opptjener alle renter som godskrives kontoen. Utleier dekker alle omkostninger til etablering av depositumskontoen. Vi godkjenner ikke garanti – verken privat eller kommunal – i stedet for depositum.

Omkostninger

Det påløper ingen omkostninger ved inngåelse av leiekontrakten eller etablering av depositumskontoen.

Strøm og Kabel-TV

Strøm kommer i tillegg til husleien, og må bestilles av leietager ved innflytting. Dette gjelder for alle våre eiendommer med unntak av Vestfjordgaten 7 i Sandvika, hvor leietager opprettes som kunde hos BKK Energitjenester som fakturerer utgifter til strøm, varme og varmtvann da det er felles fjernvarme for denne eiendommen.

I Herslebs gate 27 i Oslo er det fjernvarme for oppvarming av varmt vann og radiatorer. Dette faktureres fra BKK Energitjenester og faktureres etter medgått forbruk. 

Alle leiligheter har uttak for kabel-TV, men leietager må selv bestille eget abonnement hos den leverandøren som har levert anlegget til eiendommen, og således også selv betale for dette direkte til leverandøren.
Det er et generelt forbud mot å sette opp parabol-antenne på eiendommene.

Leie av garasjeplass

For en del av våre eiendommer er det eget garasjeanlegg, hvor leietager kan leie garasjeplass forutsatt at det er ledig plass. Informasjon om dette fremgår av prospektet for hver leilighet.

Hvitevarer

Alle våre leiligheter leveres umøblert, og uten hvitevarer. Det er avsatt plass til vaskemaskin på alle bad.
Unntaket er i hyblene i Herslebs gate 27 hvor det er innstallert hybelkjøkken med lite kjøleskap og dobbel kokeplate. 

Husdyrhold

Det er ikke tillatt med husdyrhold som hund og katt dersom det ikke foreligger særskilt grunn og tillatelse er gitt fra utleier.

Bytte av leilighet

For internt bytte av leilighet gjelder det spesielle regler, og informasjon om dette kan fås ved inngåelse av leiekontrakt. Bytte av leilighet kan ikke foretas før et leieforhold har vart i 18 måneder, og det kan kun byttes til en leilighet som har flere soverom enn den leilighet man leier. Bytte av leilighet medfører også en ekstra måneds husleiebetaling.

Husordensregler

I leiekontrakten er det tatt inn Husordensregler, som således er en del av leiebetingelsene ved leie av leilighet fra oss. Husordensreglene inneholder bl.a. bestemmelser om: 

  • Ro og orden i huset
  • Husdyrhold
  • Hvem som bebor leiligheten
  • Søppelhåndtering
  • Navneskilt
  • Sykkelparkering
  • Forbud mot montering av parabol-antenne
  • Regler om uadressert reklame
Utviklet av Byte